Υπηρεσίες Κοστολόγησης

Υπηρεσίες Κοστολόγησης

Υπηρεσίες Κοστολόγησης Οι υπηρεσίες της πρότυπης Κοστολόγησης  της  ADEPT CONSULTING, περιλαμβάνουν: Προτυποποίηση του κόστους όλων των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχονται από την Επιχείρηση ή τον Οργανισμό. Υπολογισμό του πραγματικού κόστους των προϊόντων και...
Τεχνικές Υπηρεσίες

Τεχνικές Υπηρεσίες

Τεχνικές Υπηρεσίες Η ADEPT CONSULTING παρέχει τεχνικές υπηρεσίες όπως: Μελέτες Πολιτικού Μηχανικού. Αρχιτεκτονικές Μελέτες. Μελέτες Μηχανολόγου Μηχανικού. Εξειδικευμένες Τεχνικές Εκθέσεις Πραγματογνωμοσύνης σε επίδικες υποθέσεις. Τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένες...
Οικονομοτεχνικά – Χρηματοοικονομικά

Οικονομοτεχνικά – Χρηματοοικονομικά

Οικονομοτεχνικά – Χρηματοοικονομικά Η ADEPT CONSULTING παρέχει οικονομοτεχνικές – χρηματοοικονομικές υπηρεσίες όπως: Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών Μελετών Σκοπιμότητας Βιωσιμότητας επενδύσεων. Ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων για την ένταξη σε πάσης φύσεως Εγχώρια...
Λογιστικά – Φορολογικά – Φοροτεχνικά

Λογιστικά – Φορολογικά – Φοροτεχνικά

Λογιστικά – Φορολογικά – Φοροτεχνικά Η ADEPT CONSULTING παρέχει εξειδικευμένες λογιστικές – φορολογικές – φοροτεχνικές υπηρεσίες όπως: Λογιστικές και Φοροτεχνικές Υπηρεσίες Εκπόνηση Φακέλων Ενδοομιλικών Συναλλαγών (Transfer Pricing) Αποτιμήσεις...
Στοχοθεσία – Αποδοτικότητα

Στοχοθεσία – Αποδοτικότητα

Στοχοθεσία – Αποδοτικότητα Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την ADEPT CONSULTING που αφορούν στη στοχοθεσία της αποδοτικότητας των Ιδιωτικών Οργανισμών αφορούν σε:   Διατύπωση δήλωσης προορισμού του Οργανισμού ως μια λεπτομερή περιγραφή των επιδιωκόμενων...
Ελεγκτικές Υπηρεσίες Ορκωτών Λογιστών – Ελεγκτών

Ελεγκτικές Υπηρεσίες Ορκωτών Λογιστών – Ελεγκτών

Ελεγκτικές Υπηρεσίες Ορκωτών Λογιστών – Ελεγκτών Η ADEPT CONSULTING παρέχει ελεγκτικές υπηρεσίες ορκωτών λογιστών – ελεγκτών όπως: Υπηρεσίες Τακτικού Ελέγχου. Υπηρεσίες Φορολογικού Ελέγχου. Επισκόπηση Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων. Ειδικοί Έλεγχοι...