Τεχνικές Υπηρεσίες

Η ADEPT CONSULTING παρέχει τεχνικές υπηρεσίες όπως:
  • Μελέτες Πολιτικού Μηχανικού.
  • Αρχιτεκτονικές Μελέτες.
  • Μελέτες Μηχανολόγου Μηχανικού.
  • Εξειδικευμένες Τεχνικές Εκθέσεις Πραγματογνωμοσύνης σε επίδικες υποθέσεις.
  • Τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένες υπηρεσίες ΙΤ