Οικονομοτεχνικά – Χρηματοοικονομικά

Η ADEPT CONSULTING παρέχει οικονομοτεχνικές – χρηματοοικονομικές υπηρεσίες όπως:
  • Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών Μελετών Σκοπιμότητας Βιωσιμότητας επενδύσεων.
  • Ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων για την ένταξη σε πάσης φύσεως Εγχώρια και Ευρωπαϊκά Επενδυτικά Προγράμματα στο πλαίσιο διαχείρισης Εθνικών και Κοινοτικών  πόρων και προγραμμάτων.
  • Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων.
  • Εκπόνηση Στρατηγικών και Επιχειρηματικών σχεδίων σύμφωνα με το πρότυπο που υπαγορεύει ο αντίστοιχος κάθε φορά Νόμος του Πτωχευτικού Κώδικα.
  • Εκπόνηση Στρατηγικών και Επιχειρηματικών σχεδίων για την αναδιάρθρωση των δανείων Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
  • Κατάθεση Αιτήσεων για τον Εξωδικαστικό Συμβιβασμό.
  • Υπηρεσίες της Επιχειρηματικής Διαδοχής των ελληνικών ΜΜΕ (business transfer) – σύμφωνα με τους κανόνες που επιβάλλει η ανάλογη κοινοτική οδηγία και της Διασυνοριακής Επιχειρηματικής Διαδοχής ΜΜΕ (cross boarding business transfer) – σύμφωνα με την μεθοδολογία και τους κανονισμού, όπως επιβάλλονται από την αντίστοιχη κοινοτική οδηγία.
  • Εξειδικευμένες υπηρεσίες εύρεσης χρηματοδοτήσεων από ιδιωτικούς επενδυτικούς φορείς – εθνικούς και διεθνείς (VCs, Hedge Funds, Private Equity Funds, Family Offices κλπ).
  • Εξειδικευμένες υπηρεσίες χρηματιστηρίου και διαχείρισης χαρτοφυλακίου.