Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης

Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων που θέτει για την προώθηση της ανάπτυξης και της αλληλεγγύης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, έχει ξεκινήσει σχετικές δράσεις μέσω του νέου του...
Υπηρεσίες Κοστολόγησης

Υπηρεσίες Κοστολόγησης

Υπηρεσίες Κοστολόγησης Οι υπηρεσίες της πρότυπης Κοστολόγησης  της  ADEPT CONSULTING, περιλαμβάνουν: Προτυποποίηση του κόστους όλων των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχονται από την Επιχείρηση ή τον Οργανισμό. Υπολογισμό του πραγματικού κόστους των προϊόντων και...
Τεχνικές Υπηρεσίες

Τεχνικές Υπηρεσίες

Τεχνικές Υπηρεσίες Η ADEPT CONSULTING παρέχει τεχνικές υπηρεσίες όπως: Μελέτες Πολιτικού Μηχανικού. Αρχιτεκτονικές Μελέτες. Μελέτες Μηχανολόγου Μηχανικού. Εξειδικευμένες Τεχνικές Εκθέσεις Πραγματογνωμοσύνης σε επίδικες υποθέσεις. Τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένες...
Οικονομοτεχνικά – Χρηματοοικονομικά

Οικονομοτεχνικά – Χρηματοοικονομικά

Οικονομοτεχνικά – Χρηματοοικονομικά Η ADEPT CONSULTING παρέχει οικονομοτεχνικές – χρηματοοικονομικές υπηρεσίες όπως: Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών Μελετών Σκοπιμότητας Βιωσιμότητας επενδύσεων. Ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων για την ένταξη σε πάσης φύσεως Εγχώρια...
Λογιστικά – Φορολογικά – Φοροτεχνικά

Λογιστικά – Φορολογικά – Φοροτεχνικά

Λογιστικά – Φορολογικά – Φοροτεχνικά Η ADEPT CONSULTING παρέχει εξειδικευμένες λογιστικές – φορολογικές – φοροτεχνικές υπηρεσίες όπως: Λογιστικές και Φοροτεχνικές Υπηρεσίες Εκπόνηση Φακέλων Ενδοομιλικών Συναλλαγών (Transfer Pricing) Αποτιμήσεις...