Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης

Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων που θέτει για την προώθηση της ανάπτυξης και της αλληλεγγύης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, έχει ξεκινήσει σχετικές δράσεις μέσω του νέου του...